مرکز تخصصی ماساژ و جمتراپی

لمس نتها،  تجربه کردن رنگ! اینجا پر از بوی آرمش ست! جِم اسپا

 

جمتراپی
خدمات ماساژ
خدمات اسپا

زندگی انسان امروزی بسیار تجملی است . اکثر افرادی که در شهرهای بزرگ و کوچک زندگی می کنند ، تحرک فیزیکی کمی دارند و نوع شغلشان اجازه انجام فعالیت و حرکات عضلانی را به آنها نمی دهد. علاوه بر آن هوای ناسالم، غذاهای غیر طبیعی و گلخانه ای نیز سیستم بدنی را ناموزون کرده و نگرانی و استرس دائم را برای افراد ایجاد کرده است. که این نگرانی و استرس موجب افزایش سموم در بدن می شود . بهترین و آسانترین و طبیعتی ترین درمان برای حل این مشکلات ماساژ می باشد . اگر نمی توانید همه ی بدن را ماساژ دهید حداقل هر شب قبل از خواب کف پاها را ماساژ دهید . بهتر است سر را یک یا دو بار در هفته ماساژ دهید . ماساژ منظم هفته ای یکبار یا دوهفته یکبار از پیشرفت ناراحتی های پوستی مانند اگزما، تاول، خارشهای پوستی جلوگیری می کند. همچنین باعث افزایش بنیه، صبر، اعتماد به نفس و شکیبایی، هوش، تعقل و قدرت جنسی و زیبایی فیزیکی می شود.